#Бірге ақпараттық науқаны Қазақстан азаматтарының өзара сыйластығын, тең құқыққа ие екенін көрсетуге, қоғамымыздың бірлігі мен әралуандығын сақтауға арналған.

Сіздерге этносаралық өшпенділік тілін жеңу үшін QazNetEtiquette этикалық кодексімен танысып шығуды ұсынамыз.

Информационная кампания #Бірге нацелена на продвижение ценностей взаимного уважения, равноправия всех граждан Казахстана, сохранения единства и многообразия нашего общества.

Предлагаем вам ознакомиться с этическим Кодексом для преодоления межэтнического языка вражды – QazNetEtiquette.